"APE BOY" musicvideo
5,58.MB (realmedia)
25,4MB (realmedia)
    foto/photo: Damijan Kracina
Otvoritev - Opening
foto: Urša Bolkovac
  Delavnica - Workshop

Curator: Jadranka Ljubičič, Alkatraz Gallery
The Galapagos archipelago is one of those archipelagos directing towards certain associations. The first association is connected with Darwin, who set forth his theory of the evolution studying animal species from this archipelago... >>>

Kustosinja: Jadranka Ljubičič, Galerija Alkatraz
Otočje Galapagos je eno izmed tistih otočij, ki napeljuje k določenim asociacijam. Prva asociacija je povezana z Darwinom, ki je ravno z živalskimi vrstami tega otočja izpeljal svojo evolucijsko teorijo... >>>