"ODBRANA PRIRODE" 12. bijenale umetnosti, Pančevo, Srbija,
september 2006

Aleksander Bassin
Obramba narave
Galapagos Damijana Kracine in Vladimirja Lebna


Namesto uvoda
Teorija britanskega astrofizika Stephena Hawkinga se glasi: Če ne bodo ljudje v prihodnjih dvajsetih letih zgradili baze na Mesecu, v štirih desetletjih pa kolonije na Marsu, se bo človeški rod srečal z nevarnostjo uničenja, saj so težave, pred katerimi se je znašla Zemlja - kot so globalno segrevanje, jedrska vojna ali genetsko ustvarjen virus - vse večje in vse bolj resnične.
Že vse od začetka industrializacije do danes se je človekov zakon - ali morda instinkt - glasil "onesnaži in vladaj, počistili bomo pozneje"...
Svet se vztrajno vrti okoli osi samouničenja. Profesor Hawking ima prav, so ugotovili Kitajci, ker jim je profesor predstavil svojo teorijo v Pekingu in Hong Kongu , in ko so opazovali, kako se iranska nafta povezuje z jedrsko bombo, in kako se ptičja gripa znova prebuja na jugu njihove države in v Indoneziji. Živimo, kot je nekdo pripomnil z nekaj azijskega črnega humorja, v "globalnem pepelniku." Iz tega pepelnika se med zvezde ne da poleteti z običajno raketo, temveč le z moralno reinkarnacijo, za katero še nobena religija ni odkrila pravega recepta.

(Zorana Bakovič: Iz azijskega zornega kota - iz globalnega pepelnika do zvezd, Delo, Ljubljana, 19.6.2006)

Ob predstavitvi projekta dveh mladih sodobnih slovenskih ustvarjalcev se mi zdi prav, da se za trenutek pomudimo, vrnemo v polpreteklo dobo tja na začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Umetnostna galerija Maribor vse do letos v različnih razstavnih projektih, ki jih je predstavljala pod skupnim delovnim naslovom Ekologija in umetnost, praviloma vsake tri leta. Ne samo zaradi ozaveščenosti kar tako, temveč zaradi občasne, izrazito poudarjene aktualnosti odprte (nekoč smo temu dejali tudi angažirane) teme, ki jih ji v svojem času znale prisluhniti vse umetniške generacije. Če je tako EKO 80 (leta 1980) pričel z najenostavnejšo umetniško formulacijo o naravi kot učiteljici življenja, se pravi z najenostavnejšim (tudi še romantičnim razmerjem, ki ga umetnik vzpostavi z naravo kot motivom in ki preraste v izrazno temo, je že drugi jugoslovanski trienale 1984 z izborom sekcij (Ecologia urbana; Ambienti, konstrukcije, projekti, objekti, akcije; Grafika in ekologija; Papir od narave in k njej) nakazal širše stališče in seveda tudi spremenjen (tako pozitiven kot negativen) odnos do različnih oblik in obravnav (življenjskega prostora). Temo vode je naslednji trienale leta 1988 obravnavala vrsta umetnikov iz prostorov nekdanje Jugoslavije. Na četrtem trienalu, ki je 1992. dobil mednarodne razsežnosti pod nazivom ART d' ECO, se je poleg slovenskih vrsta tujih (italijanskih, avstrijskih, hrvaških) umetnikov odzvala že na kontekst ekologije duha, se pravi specifične duhovne, racionalno presežene vsebine, tudi izrazito konceptualne širine. Temu ťtrenduŤ so sledili tudi umetniki (iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Madžarske, Francije, Avstrije, Nemčije) na petem trienalu (1996 pod nazivom Natura mortua). Seveda je treba posebej naglasiti, da so imele vse te mariborske mednarodne razstave izbrane nacionalne selektorje vključno z zadnjima dvema prireditvama; in sicer leta 2000 American dreams, na katerem so izbrani ameriški in slovenski avtorji na sebi lasten način preigravali prednje postavljeno, zelo svobodno, že izrazito globalizacijsko temo; leta 2006 pa so Prostori prehoda pomenili nadaljevanje v Beogradu začetega projekta Continental breakfast z avtorji iz Slovenije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Estonije, Italije, Madžarske, Turčije in Vellike Britanije. Se pravi, da je zadnji razstavni projekt razpoznaval antropološke razsežnosti ekologije skozi vrste pretežno najmlajše generacije, ki je v svojih postmodernističnih pristopih in redefiniciji postkonceptualistične prakse izredno aktivno posegla (tudi) socialno kritiški kontekst.

Projekt Galapagos se ni pojavil na nobenem od teh omenjenih mednarodnih razstavah v Mariboru, četudi se je dvojni avtorski zasedbi predstavil že leta (galerija Alkatraz, Metelkova mesto, Ljubljana), medtem ko je Damijan Kracina svoj osnovni projekt pričel že v letu 2000 (med bivanjem v New Yorku) in 2002 (v Santa Feu). Šlo je za primer vstopanja v umišljeno muzejsko sfero, kot v muzej čudes iz 16. oziroma 17. stoletja. Prostorsko postavitev, ki jo na ozadju tvorijo slike živali prihodnosti (izvedene v oljni tehniki na platnu) v ospredju pa realni daljnogled in realni "avtoportret" (avtor sam), ki drži v roki knjigo 100 Suns, to je knjigo fotografij stotih ťnajlepšihŤ jedrskih poizkusov, je Kracina izvedel kot projekt - performans in ga nato prenesel na digitalni print pod nazivom Devonian future, ki ga je razstavil tudi kot svetlobno škatlo.

Skupen nastop kiparja Damijana Kracine in slikarja Vladimirja Lebna, ki sta svoje moči združila v multimedijsko ambientalno postavitev, ima enovito vsebinsko sporočilo: vloga sodobnega umetnika naj bi bila vedno bolj odgovorna v skrbi za prihodnost ambientalno ogroženega planeta in njenih živalskih vrst. ťNarava jima predstavlja vir za prenos stvarnega sveta v domišljijski prostor, v katerem je različnost vrst podlaga za konceptualno družbeno različnost. Otočje Galapagos je eno izmed tistih otočij, ki napeljuje k določenim asociacijam. Prva asociacija je povezana z Darwinom, ki je ravno z živalskimi vrstami tega otočja izpeljal svojo evolucijsko teorijo. Drugo asociacijo pa predstavljajo tamkaj živeče endemične vrste. Njihove nenavadne prilagoditve so mnogokrat na videz bizarne, kar lahko vidimo tudi v nekakšni grotesknosti živalskega sveta obeh umetnikov. Na naravo in mesto v njej se da gledati na dva načina, bodisi s stališča gospodarja, ali pa s stališča, da si zgolj njen del. To slednje se kaže tudi pri živalih Vladimirja Lebna, kjer so njegova bitja osvobojena gospodovalnega odnosa do narave. Tako njegove živali niso obremenjene s škodljivci, hipotekami in oderuškimi najemninami. Te podobe se ne ubadajo s potrebo po obvladovanju preko udomačevanja in grozečega genetskega inženiringa. Ljubka, igriva, včasih zamišljena, odtujena in humorna bitja nam tako hitro prirastejo k srcu. Damijan Kracina izhaja iz darwinističnih predpostavk evolucijskega razvoja in futurističnega pogleda na možnosti modifikacije živalskih vrst. Umetnika sta Darwinovemu nauku dodala nove dimenzije. Darwin je svojo teorijo dokazoval s primerjavo preteklosti in sedanjosti. Umetnika pa s svojo vizijo evolucije, ki se ne bo končala s homo sapiensom, nakazujeta na skrito izpeljavo Darwinove teorije in tako problematizirata tudi absolutistično gospodovalni odnos človeka do živali.

Galapagos moramo razumeti torej kot prostor, kjer je narava eksperimentirala v svoji kreativnosti. To ustvarjalnost iskanja možne evolucije in to vizijo sta prenesla v kipe in slike. Galapagos je prostor svobode, svet v konstantnem nastajanju, rezerviran za sedanje in bodoče živalske vrste.

Odmik od tega sveta v neki svet, ki ga ustvariš na novo, ni zgolj pobeg, temveč poizkus vzpostavljanja nujne distance za razumevanje današnjega sveta.

Tako je projekt uvedla kustosinja galerije Alkatraz Jadranka Ljubičić in izpostavila osnovne umetniške in družbeno-kritične parametre.

Zanimiv je tudi razmislek Tevža Logarja (mladega sodelavca SCCA in galerije P74 v Ljubljani, v zloženki Animal tour, Škofja Loka - Split, Galerija Ghetto, maj 2005), ki opredeljuje skupen nastop obeh avtorjev tudi takole: "Damijan Kraciona i Vladimir Leben s stvaranjem vlastitog svijeta i njegovog ekosistema projekciraju svoju modificiranu realnost. Teženje k uspostavljanju novog svijeta se povezuje sa težnjom modernog društva, koji sve više biježi u neke fiktivne konstrukte, koji pretstavljaju bolji svijet, ali im način života to ne dozvoljava. Sa umjetnošču je bijeg moguč, barem privremeno. Unatoč tome, da umjetnici izražavaju razočaranje nad superiornim ponašanjem Čovjeka, je u zajedničkom jeziku, kojega stvaraju umjetnici istinski moguče osjetiti optimizam, bez obzira na ljudske greške, i nadaju se, da će pomaknuti kamenčić u mozaik osveščavanja Čovjeka i njegovog odnosa do prirode.

Šta je prema tome ona prava priroda naših odnosa do drugih biča. Svijet Damijana Kracine in Vladimira Lebena nama nudi odgovor. Kod Kracinovih bioonih se ne radi o jednoj od teratologija, nego o priči o genetsko savršenoj vrsti, koja živi u pustim mutacijskim okolišima. Sa druge strane, Lebenov slikarski svijet ispunjavaju životinje, koje nas doslovno nagovaraju i nam pokušavaju otvoriti nove putove u našoj mašti. Svijet umjetnika nudi mogučnost novim poboljšanim nezagađenim vrstana i kao što kaže Sigrid Schade: U tjelima se zadržavamo. Ali tjela idu dalje.

Identitete postaju hibridi, koji teže k univerzalnosti, dvojni vijak se iz generacije u generaciju mjenja, adaptivno mutira i formira nove naprednije vrste, koje će možda u novom svijetu opet biti endemi.

Čovjek će uvjek, kada je sam u svojoj egzistencialnoj ugroženosti i razočaranju, na svijesnoj razini početi stvarati vlastite konstrukcije na višem nivoju pripisati ontološki identitet i tako na minimalnom nivoju uspostaviti životnu ravnotežu. Da li je to prema tome ravnoteža za sve? Radi se o svijesnom razmišljanju i teženju ka boljem. Umetnici nam posreduju divnu fantaziju o suživotu vrsta, životinjskih i ljudskih, koji v sadašnjom obliku već dugo ne postoji..."

Aleksander Bassin