OBALNE GALERIJE PIRAN
Galerija Loža Koper
Damijan Kracina & Vladimir Leben
Galapagos


r a z s t a v a in l i k o v n e d e l a v n i c e
Galapagos za najmlajše
Otvoritev petek, 19 maj 2006,
ura 19:00

Kraj Galerija Loža Koper
Kustosinja Jadranka Ljubičič
Trajanje razstave 19.05. > 17.06. 2006


Likovni projekt Galapagos sta umetnika Damijan Kracina in Vladimir Leben zastavila kot multimedijsko ambientalno postavitev, ki se v različnih galerijskih površinah predstavlja v drugačni, spremenjeni, pojavni obliki. Ob tem ostajajo komponente njegovega vsebinskega sporočila – ta črpa navdih v naravi in Darwinovi evolucijski teoriji ter vedno bolj odgovorni vlogi sodobnega umetnika v skrbi za prihodnost ambientalno ogroženega planeta in njenih živalskih vrst - nespremenjene.

“Otočje Galapagos je eno izmed tistih otočij, ki napeljuje k določenim asociacijam. Prva asociacija je povezana z Darwinom, ki ravno z živalskimi vrstami tega otočja izpeljal svojo evolucijsko teorijo. Drugo asociacijo pa predstavljajo tamkaj živeče endemične vrste. Njihove nenavadne prilagoditve so mnogokrat na videz bizarne, kar lahko vidimo v nekakšni grotesknosti živalskega sveta obeh umetnikov. Darwinovemu nauku sta dodala nove dimenzije. Darwin je svojo teorijo dokazoval s primerjavo preteklosti in sedanjosti. Umetnika pa s svojo vizijo evolucije, ki se ne bo končala s homo sapiensom, nakazujeta na skrito izpeljavo njegove teorije in tako problematizirata tudi absolutistično gospodovalni odnos človeštva do živali. Galapagos moramo razumeti, torej, kot prostor, kjer je narava eksperimentirala v svoji kreativnosti. To je prostor svobode, svet v konstantnem nastajanju, rezerviran za sedanje in bodoče vrste.”(iz besedila kustosinje razstave Jadranke Ljubičič).

Postavitev v koprski galeriji Loža poustvarja eno tistih umetniško oblikovanih prostorov, kjer se udejanja interakcija z gledalcem, ga popolnoma osvoji in uvaja v trenutek ustvarjalnega dejanja.Utopična poglobitev v namišljeni svet prihodnosti - označuje ga karakteristična atmosfera, v kateri se znajdejo nenavadne živalske vrste - slavi čutno zaznavanje, pri čemer celota nikoli ne prestopi meje grobe provokacije, temveč vzpostavlja vizualno in psihološko sofisticiran umetniški nagovor.

Info Majda Božeglav-Japelj, gsm: 051 362 948; tel: 05 62 74 080
majda.bozeglav-japelj@guest.arnes.si

Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, SI-6330 Piran, tel. ++386 0(5)67-12-080, fax. ++386 0(5)67-12-090; e-mail:info@obalne-galerije.si; www.obalne-galerije.si

Galapagos za najmlajše