POVEČAVA
DAMIJAN KRACINA IN VLADIMIR LEBEN
Okrogli stolp Škofjeloškega gradu
Sreda, 12.12.2007 ob 20.uri

Zavod O, zavod škofjeloške mladine vljudno vabi na multimedijski dogodek v okviru projekta Povečava in sicer v sredo, 12.12.2007 ob 20. uri, ki se bo zgodil v Okroglem stolpu Škofjeloškega gradu. Tokratnja gosta Povečave bosta umetnika Damijan Kracina in Vladimir Leben, ki bosta z intervencijo v galerijski prostor predstavila specifike svojega umetniškega ustvarjanja in medsebojnega sodelovanja. Poleg multimedijske instalacije bosta Damijan Kracina in Vladimir Leben predstavila tudi knjigo Galapagos – Vodnik.

Umetnika Damijan Kracina in Vladimir Leben v projektih Galapagos in Animal Tour sodelujeta že od leta 2004. Tokratna multimediska instalacija v okviru projekta Povečava bo prikazala umetniška dela umetnikov, ki se navdušujeta in črpata svoje ustvarjalno početje iz prirodoslovnih ved, biologije, genetike in skozi celostno postavitev prikazujeta različne primere flore in favne sedanjosti, preteklosti in prihodnosti ter nas nenasilno in humorno ozaveščata o ogroženosti tega sveta. Poleg umetniških del pa bo moč videti tudi videe in dokumentacijo, ki je nastala tekom projektov Galapagos in Animal Tour. Vizualno bogato predstavitev bo pospremil tudi pogovor z umetnikoma, ki ga bo vodil kustos projekta Povečava Tevž Logar.

V knjigi Galapagos – Vodnik, ki je sklepni del umetniških projektov Galapagos in Animal Tour, so zbrani kritiški in prozni zapisi, poezija in vizualno gradivo, ki je nastajalo med letoma 2004 in 2007. Vodnik po Glapagosu poleg bogatega vizualnega gradiva vsebuje DVD z glasbenim videom. K ustvarjanju knjige so bili povabljeni vsi, ki so bili na tak ali drugačen način vpleteni v projekt. Strokovna besedila za knjigo so prispevali Aleksander Bassin, Aurora Fonda, Tea Hvala, Majda Božeglav Japelj, Željko Jerman, Jadranka Ljubičič, Tevž Logar in Simona Vidmar. Pesmi je prispeval Jani Pirnat, fotografije pa Boris Cvjetanović, Dejan Habicht & Matija Pavlovec, Damijan Kracina, Robert Ograjenšek in Pete Moss. Knjigo Galapagos - Vodnik so izdali: Strip Core / Forum Ljubljana, Zavod O, Galerija Alkatraz in Damijan Kracina & Vladimir Leben, uredila pa Tevž Logar in Tea Hvala. Besedila so prevedli Borut Cajnko, Gorjup Draveljski (poezija), Ivana Bago, Tea Hvala in Yuri Barron, jezikovni pregled je delo Inge Pangos, oblikovanje pa produkt Novega kolektivizma.


Povečava je zasnovana kot kontinuiran projekt, katerega glavni komponenti sta razstava/intervencija/umetniška akcija in pogovor z umetnikom, ki je v okviru dogodka predstavljen. Dogodki se bodo odvijali približno enkrat mesečno, in sicer v jesenskem terminu (oktober - december) in spomladanskem (marec - junij). Vsak dogodek se prične s pogovorom in traja nekaj dni oziroma kolikor predstavitev umetniškega dela to zahteva. V prvem delu projekta Povečava se bosta odvila še 2 dogodka in prav toliko pogovorov z umetniki.

Dogodki in pogovori z umetniki so javni in namenjeni širši publiki. Projekt ima izdelano celostno podobo, saj želimo s tem doseči prepoznavnost v lokalnem in nacionalnem prostoru. Cilj projekta je, da se vzpostavi produkcijski in diskurzivni cikel dogodkov, ki se ukvarjajo s sodobno vizualno produkcijo. V primeru Povečave gre za pionirski projekt v smislu lokalnega okolja, saj sodobna vizualna umetnost v lokalnem prostoru sploh ni prisotna, kar smatramo za velik kulturni manko. Kombinacija razstavne in diskurzivne dejavnosti, projektu omogoča trdno platformo na kateri se lahko gradi nadaljna začrtana vizija in razvoj. V prvem letu želimo publiki predstaviti nekatere osnovne termine sodobne vizualne umetnosti, kar bomo dosegli s pomočjo točno določenih umetnikov, ki bodo skozi specifike svojega umetniškega ustvarjanja in pogovor, gledalcu nudili pomembno začetno informacijo v dojemanju sodobne vizualne umetnosti. Termini, ki se bodo s pomočo razstav še uvedli so: video umetnost, reciklaža in umetnost, spletna umetnost, bio umetnost, umetnost in tehnilogija, performans,...

V Škofji Loki in na celotnem področju Gorenjske takšnih razstavnih in diskurzivnih prostorov še ni bilo, zato se želimo s tovrstno dejavnostjo še intenzivneje in bolj sistematično ukvarjati, saj se povezuje tudi z našimi izobraževalnimi in razstavnimi projekti, ki smo jih izplejali v preteklosti (simpozij Arteria, razstavna projekta Animal Tour Škofja Loka - Split in Zagreb, predavanja, delavnice ,….). Ti projekti so pritegnili različno občinstvo, od mlajših do starejših, tako strokovnjake s področja vizualne umetnosti in umetnike kot ljubitelje umetnosti, in tako odprli polje za sodelovanje na področju novomedijskih praks. S ciklom dogodkov Povečava želimo poleg sistematičnega ukvarjanja s sodobno vizualno umetnostjo, komunicirati predvsem z lokalno skupnostjo, apelirati želimo na lokalno strokovno javnost, ki se še vedno ne želi spogletovati s sodobno vizualno umetnostjo, kar močno hromi sam kulturni prostor. Z vzpostavitvijo kontinuiranega cikla dogodkov, ki bodo povezovali teorijo in prakso, želimo gledalcu, tako lokalni kot na nacionalni ravni, nuditi največ kar je za razumevanje sodobne vizualne umetnosti potrebno.

Damijan Kracina in Vladimir Leben v sodelovanju s kustosinjo Jadranko Ljubičič trenutno razstavljata tudi na intermedijski razstavi Galapagos v galeriji Stanica_Lab v Žilni na Slovaškem.

Producent projekta Povečave je Zavod O v sodelovanju z Loškim muzejem. Projekt sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo RS in Občina Škofja Loka. Tokratni dogodek projekta Povečava pa je nastal tudi v sodelovanju z Društvom za domače raziskave, Strip Coreom / Forumom Ljubljana in Galerijo Alkatraz.

Več informacij o projektu: Tevž Logar,tevz.logar@gmail.com , 041 367 425

GALAPAGOS
DAMIJAN KRACINA & VLADIMIR LEBEN:
saturday, 8th of december 2007
Stanica_LAB opening of exhibition
- instalation, objects, video
curator: Jadranka Ljubičič
collaboration: Jani Pirnat Tomaž Furlan

Stanica Žilina-Zariecie, Zavodska cesta 3, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: +421 907137145 /+421 (0)907425221
fax: +421 415623564
web: www.stanica.sk